Mindfulness / Oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær innebærer at oppmerksomheten rettes innover, mot det som foregår i kropp og sinn, så vel som utover, mot det som foregår i omgivelsene vi befinner oss i. Oppmerksomhet på følelser, kroppslige sensasjoner, tanker og emosjoner rettes innover. Oppmerksomhet på det som skjer i en samtale med en venn, trærne i skogen, lyder, eller en bok, rettes utover.

Oppmerksomt nærvær dreier seg om at oppmerksomheten rettes mot her og nå. Du legger merke til det som skjer, akkurat her, akkurat i dette øyeblikket. Det lyder enkelt, men hvor ofte blir ikke oppmerksomheten fanget av tanker?

Evnen til å tenke, er svært nyttig; den gjør oss i stand til å planlegge, og til å løse komplekse problemer. Samtidig skaper evnen til å tenke, en rekke problemer for oss mennesker. Sinnet vårt kan lett drive inn i uendelige rekker av tanker, som bekymringer og grubling. Slike tanker kan igjen skape emosjoner og følelser, som frykt og tristhet. Vi blir liggende våkne om natten, fordi vi frykter hva som kan skje i morgen. Vi greier ikke slutte å tenke på feil vi gjorde i uken som gikk. Tankene våre er konstant opptatt med oppgaver som må gjøres. Dette er bare noen eksempler på at sinnet kan bidra til å gjøre menneskelivet vanskelig. Oppmerksomt nærvær lærer oss å håndtere slike vanskelige tanker, ved å rette oppmerksomheten vår mot her og nå. Oppmerksomt nærvær hjelper oss å danne mer konstruktive relasjoner mellom tanker, følelser og emosjoner.

Aksept er en nøkkelkomponent i oppmerksomt nærvær. Ved å være tilstede i øyeblikket, med oppmerksomt nærvær og aksept, gir vi plass til enhver følelse, emosjon, opplevelse eller tanke. De er jo der uansett. I stedet for å kjempe mot egne tanker eller følelser, gjør oppmerksomt nærvær oss mer villige til å anerkjenne, tillate og akseptere de indre tilstandene vi faktisk har i oss. Ved å gi slipp på de indre kampene, sparer vi krefter.

Oppmerksomt nærvær er også en virksom metode som hjelper oss å oppfatte og håndtere det som virkelig foregår. Oppmerksomt nærvær øker innsikten vår i virkeligheten slik den utfolder seg, ikke bare slik vi fortolker den, basert på tidligere levd liv, eller nedarvede oppfatninger. Oppmerksomt nærvær dreier seg ikke om å oppdage konflikter og bekjempe dem, men om å kultivere et åpent sinn, og styrke aksepten for det som faktisk skjer. Oppmerksomt nærvær tilbyr oss nye måter å forholde oss til virkeligheten på, enn dem vi har med oss fra tidligere. Det er du selv som avgjør om denne nye måten å forholde seg til det som skjer, blir verdifull for deg.

Dette kurset i oppmerksomt nærvær krever i tillegg til kurskvelden, fra minimum 15 til rundt 45 minutter av dagen din. Du får best effekt av øvelsene, dersom du bruker tid på dem hjemme hos deg selv. Kurset består av et sett ulike øvelser, som innebærer både formelle meditasjoner, og uformelle daglige øvelser. Øvelsene vil gi deg verdifull innsikt, artige opplevelser, og gode muligheter til å sette kunnskapen du får gjennom kurssesjonen, ut i praksis i eget liv.

Du vil ikke alltid oppleve umiddelbar effekt av den tiden du investerer, og de øvelsene du gjør. Det blir litt som hagearbeid; du må preparere jorden, plante frøene, vanne, og deretter vente tålmodig på at innsatsen din vil få frøene til å vokse, så du kan få glede av plantene. Det er følgelig viktig at du faktisk setter av tid til å gjøre hjemmeoppgavene du får gjennom kurset, og at du bestemmer deg for å gjøre oppgavene, etter beste evne.

Noe av det beste med Oppmerksomt Nærvær, er at ikke noe av det vi gjør/føler i øyeblikket er riktig, og ikke noe av det vi gjør/føler i øyeblikket er galt– det som skjer i DEG, er slik det ER i akkurat deg, akkurat nå. Så enkelt, kan det være.

Bli med Psykologspesialist Trine Elverum på vei inn i en mer bevisst tilværelse.

Mindful Yoga Flow hos Gaia Yoga Tønsberg
Mindful Yoga Flow hos Gaia Yoga Tønsberg

Tider & pris

Mindfulness – et kurs i 8 deler

Torsdager
Kl. 19:00 – 21:20

August: 22, 29.
September: 5, 12, 19 & 26.
Oktober: 3 & 10.

Pris

kr 4 500.
Prisen inkluderer kurshefte og lydfiler.
Kun 12 plasser.

Påmelding: Du kan melde deg på via epost til info@psykologivestfold.no, eller på sms til 909 85375.


Instruktør: Psykologspesialist Trine Elverum. Spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Medlem av Mindfulness Norge - norsk forening for oppmerksomt nærvær. Trine er en erfaren kursholder, med god energi og bred kunnskap om menneskesinnet.


Alle kursdeltakere gjennomfører en individuell oppstartssamtale med Trine Elverum før oppstart, for å gjennomgå forventninger, motivasjon og eventuelle utfordringer, samt en oppfølgingssamtale etter kurset. Dette kurset i oppmerksomt nærvær krever i tillegg til kurskvelden, fra minimum 15 til rundt 45 minutter av dagen din.Trines hjemmeside med info om kurset: https://psykologivestfold.no/services/mbsr/